Wybierz region

Wybierz miasto

  Sprawdź firmę, zanim wyjedziesz. Oszukują w Estonii

  Autor: (an)

  2005-10-26, Aktualizacja: 2005-10-26 07:30

  Wszyscy ci, którzy zamierzają podjąć pracę za granicą, a w szczególności w Estonii, powinni zachować dużą ostrożność. Często bowiem bywa, że firmy oferujące pośrednictwo w zatrudnianiu robotników na terenie tego kraju ...

  Wszyscy ci, którzy zamierzają podjąć pracę za granicą, a w szczególności w Estonii, powinni zachować dużą ostrożność. Często bowiem bywa, że firmy oferujące pośrednictwo w zatrudnianiu robotników na terenie tego kraju nie postępują uczciwie. Pracownicy polscy są oszukiwani przez pracodawców, którzy nie wywiązują się ze swoich zobowiązań i nie wypłacając zatrudnionym wynagrodzeń. To z kolei stwarza wiele trudnych sytuacji, gdyż Wydział Konsularny Ambasady, do którego polscy obywatele zwracają się o pomoc finansową w powrocie do kraju, może jej udzielić dopiero po wcześniejszym przekazaniu przez rodzinę lub znajomych zainteresowanego, niezbędnej kwoty na opłacenie podróży do Polski.


  Zanim zatem podejmiemy pracę za granicą powinniśmy zweryfikować rzetelność oferty zatrudnienia i nie korzystać z usług niesprawdzonych firm oraz indywidualnych pośredników oferujących wyjazdy do pracy.
  Osoby, które zamierzają skorzystać z usług firmy obiecującej pracę za granicą powinny zażądać od przedstawiciela firmy okazania certyfikatu wydanego przez Ministra Gospodarki i Pracy. Musi też zostać zawarta umowa pomiędzy pośredniczącą firmą a starającym się o pracę. Umowa taka musi określać pracodawcę zagranicznego, okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Powinny być w niej zawarte obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji pośrednictwa pracy. Ważne też, aby był w niej zawarty zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Chodzi tutaj o koszty dojazdu i powrotu oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.


  Wykazy jednostek, które posiadają wpis do rejestru agencji zatrudnienia umieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy - www.praca.gov.pl w dziale "Pośrednictwo pracy". Osoby nieposiadające dostępu do Internetu, informację czy dana jednostka posiada wpis do rejestru agencji zatrudnienia, mogą uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy lub Wojewódzkim Urzędzie Pracy.


  • Warto wiedzieć


  Obywatele polscy wyjeżdżający czasowo do państw UE bezwzględnie powinni zaopatrzyć się we właściwej placówce Narodowego Funduszu Zdrowia w formularz ubezpieczenia E111, który uprawnia, w określonym zakresie, do korzystania z opieki medycznej w krajach UE. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać na stronie internetowej NFZ: www.nfz.gov.pl w dziale "Nasze zdrowie w UE".

  Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)