Wybierz region

Wybierz miasto

  Gniew. Ciepłownictwo przed prywatyzacją

  Autor: Krystyna Paszkowska

  2005-11-02, Aktualizacja: 2005-11-03 07:30

  Konkretów nabiera wizja gniewskiego "ciepłownictwa". Gmina wyłoniła firmę doradczą, której zadaniem było wskazanie różnych dróg prywatyzacji tej działalności. Powołano Komisję Prywatyzacyjną ds.

  Konkretów nabiera wizja gniewskiego "ciepłownictwa". Gmina wyłoniła firmę doradczą, której zadaniem było wskazanie różnych dróg prywatyzacji tej działalności. Powołano Komisję Prywatyzacyjną ds. Ciepłownictwa Gminy Gniew. Na jej czele stanął Zbigniew Wronowski, wiceburmistrz Gniewa.


  - Uważam, że sprywatyzowanie sieci ciepłowniczej wraz z dostawą ciepła do odbiorców może wyjść gminie tylko na dobre - mówi Z. Wronowski.
  W województwie pomorskim już skutecznie sprywatyzowano kilka sieci miejskich. Tak jest choćby w Bytowie.
  Gniew znalazł się wśród 150 gmin, które zakwalifikowały się do specjalnego projektu ministra skarbu państwa. Przeprowadzona została wnikliwa analiza działalności firm komunalnych w kierunku możliwości konkurowania na wolnym rynku.
  We wrześniu do inwestorów krajowych i zagranicznych (osoby prawne i fizyczne) wystosowano zaproszenie do podjęcia rokowań dotyczących sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (działalności ciepłowniczej) Zakładu Usług Komunalnych w Gniewie. W postępowaniu wzięło udział sześć firm krajowych i zagranicznych. Z tego grona do dalszych rozmów zaproszono trzy: Praterm SA z Warszawy, MVV EPS Polska SA również ze stolicy i Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA z Opola.


  - Wyłonione do dalszych negocjacji firmy mają do 14 listopada dostarczyć ostateczną wersję swojej oferty - mówi wiceburmistrz. - Wówczas po zapoznaniu się z ich treścią wyznaczone zostaną terminy kolejnych negocjacji. Na siedem dni przed planowanymi rozmowami oferenci powinni przedstawić projekt umowy, jaka miałaby zostać zawarta z gminą. Umowa i oferta powinny stanowić integralną całość, wzajemnie się uzupełniać. Podczas negocjacji korzystać będziemy z doświadczeń doradcy prywatyzacyjnego. Rozmowy mogą potrwać co najmniej kilka tygodni, ale raczej nie dłużej niż trzy miesiące.

  Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)